Vrijwilligersbeleid

Vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht onbetaalde werkzaamheden verricht voor anderen en/of de samenleving, waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.

Vrijwilligers nemen binnen de organisatie een belangrijke plaats in.

Een van de kenmerken van onze organisatie Stichting Beheer Vikingschip is, dat alle werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers. De aard en mate en duur van de inzet zijn vaak heel verschillend. Het bestuur realiseert zich dat in een jonge organisatie als de onze, nog veel op het gevoel gebeurt en goede intenties niet altijd voldoende zijn om alles goed te laten verlopen. Daarom is het beleid ten aanzien van onze vrijwilligers zo goed mogelijk op papier gezet. We hopen hiermee een goede basis voor een gezonde organisatie en voor continuïteit gelegd te hebben.

​Meer lezen  ……..  hier.