Privacyverklaring Vrijwilliger

Stichting Beheer Vikingschip, hierna te noemen de stichting, respecteert de privacy van alle bij de stichting geregistreerde vrijwilligers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die door hen aan de stichting is gegeven vertrouwelijk wordt behandeld.

De stichting houdt zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In dit document laat het bestuur van de stichting de aangesloten vrijwilligers weten welke persoonsgegevens van hen worden geregistreerd, met welk doel deze persoonsgegevens worden geregistreerd en hoe deze worden beheerd.

Wil je de volledige tekst van de vastgestelde privacyverklaring vrijwilligers lezen klik dan hier.