Groepsvaart

Met een groep van minimaal 2 tot maximaal 12 personen kan een groepsvaart met het vikingschip DORESTAT-1 geboekt worden.
U kunt een keuze maken uit onderstaande vaarten

of een eigen invulling voor een vaart, zoals bijvoorbeeld

  • Riviervaart met strandstop eventueel uit te breiden met een lunch
  • Eiland van Maurik, waar op verzoek aangelegd kan worden om iets te nuttigen of iets dergelijks.
  • Rhenen

In onderling overleg wordt afgestemd wat er mogelijk is en wat hiervoor het tarief is.
Maak uw wensen kenbaar via het contactformulier.