De vrijwilligersorganisatie

De Stichting Beheer Vikingschip is een 100% vrijwilligersorganisatie, met een bestuur en een grote groep vrijwilligers die in verschillende werkgroepen/commissies zitten.​

Elke vrijwilliger voert onderstaande algemene taken uit, bestuursleden voeren daarnaast ook de specifieke bestuurstaken uit.

Algemene taken

− bewaakt de uitvoering van het stichtingsbeleidsplan;

− overlegt met alle leden die bij een bepaald onderwerp betrokken zijn;

− zoekt potentiële vrijwilligers;

− begeleidt nieuwe leden;

− luistert naar vragen van leden en geeft deze door aan het betreffende (bestuurs)lid;

Algemene bestuurstaken

− deelname aan bestuursvergaderingen;

− bewaakt de uitvoering van het stichtingsbeleidsplan;

− overlegt met alle bestuursleden die bij een bepaald onderwerp betrokken zijn;

− is verantwoordelijk voor de informatievoorziening naar de leden;

− zoekt opvolgers voor aftredende bestuursleden;

− begeleidt nieuwe bestuursleden;

− luistert naar vragen van leden en geeft deze door aan het betreffende (bestuurs)lid;

− onderhoudt contacten met andere verenigingen.

​Voor een overzicht van de bestuursfuncties is er een beschrijving per functie gemaakt waarin o.a. staat: tijdsbesteding per week, de taken en competenties. Voor detaillering klik detaillering bestuursfuncties.

​Ben je geen bestuurder maar meer een doener, er worden de volgende functies onderscheiden:

schipper, zeiler, roeier, onderhoudsmedewerker. Voor detaillering functies-doener.