De stichting

Bestuur van de Stichting Beheer Vikingschip

Een aantal enthousiaste bewoners van de regio van het vroegere Dorestad, het huidige Wijk bij Duurstede vormen samen het bestuur van de “Stichting Beheer Vikingschip”.

Wij vonden het vreemd dat er in en om de stad zo weinig terug te vinden is over het vroegere Dorestad. Natuurlijk, er staat een stalen Viking aan de rand van de Stadshaven als overblijfsel van het in 2010 georganiseerde evenement “Dorestad, Wereldstad”, is er een Radboutstraat en Rorikstraat en is er een vermelding over Dorestad in de Nederlandse geschiedkundige Canon.

Maar verder is er in het straat- en waterbeeld om ons heen heel weinig terug te vinden over die roemruchte tijd.

Om toch wat van deze (spannende) tijd terug te halen is er met een dertigtal vrijwilligers een replica van een Vikingschip gebouwd, dat nu op de meest zichtbare plaats aan de Lek in de Wijkse stadshaven ligt.

De bestuursleden van de Stichting Beheer Vikingschip zijn:

  • ​John Hillebrink                    voorzitter
  • Harry Laven                         secretaris/penningmeester
  • Kees Sterrenburg                schipzaken
  • Lisanne van den Berg        vaartcoördinator

De doelstellingen van de stichting zijn:
– De geschiedenis van Dorestad zichtbaar maken; 
– Mensen wat van die tijd laten beleven; 
– Het gebouwde schip zo goed mogelijk in zijn oorspronkelijke staat bewaren.

Heeft u een vraag, een mededeling of een tip voor ons, stuur ons een email naar info@vikingschipdorestat.nl.

Wilt u een bijdrage storten om onze stichting te helpen het schip in stand te houden, dan kunt u uw gift overmaken op

rekeningnummer NL09 RABO 0132 9933 92 t.n.v. Stichting Beheer Vikingschip.